REGISTRACE A SNÍDANĚ
ÚVODNÍ ŘEČ

přivítání, organizační pokyny

Jan Novotný

Founder & CEO
The Prague Castle Events
LEADING THE WAY IN ESG
OPENING SPEECH: LEADING THE WAY IN ESG

Rastislav Vrbensky

Founder & CEO
AvantGarde Ideas / Masaryk University

LEADERSHIP IN SUSTAINABILITY

ZMĚNA TRŽNÍHO PROSTŘEDÍ VE SVĚTE ESG

Stejně jako kouření způsobuje rakovinu, stejně jako nezdravý životní styl prokazatelně zkracuje délku života, tak obsah CO2 zvyšuje globální oteplování.

Budeme si stále něco nalhávat, nebo si konečně přiznáme pravdu? Proč tady vlastně dnes jsme? Abychom si potvrdili, jak jsme dobří?

Jakub Skavroň

Předseda správní rady
Climate & Sustainable leaders Czech republic
PANELOVÁ DISKUZE LEADERSHIP IN SUSTAINABILITY

Panel bude diskutovat o způsobech a praktických zkušenostech vedoucích představitelů podniků se začleněním udržitelnosti a opatření v oblasti klimatu do jejich podnikatelské DNA a řízení podniků, jakož i o navigaci v oblasti nových regulačních změn, které již nemají dopad pouze na postupy ESG, ale na obchodní model celých odvětví.
Jak tuto výzvu proměnit v příležitost? Je pro rostoucí výzvu ekologického přechodu zapotřebí dostatečné vedení a jaká jsou v tomto ohledu specifika střední Evropy, pokud vůbec nějaká?

Jakub Skavroň

Předseda správní rady
Climate & Sustainable leaders Czech republic

Lubomír Bandzuch

Sustainability Lead
Microsoft Česká republika a Slovensko

Petr Václavek

Founder & CEO
FEB VENTURES

Moderátor

Rastislav Vrbensky

Founder & CEO
AvantGarde Ideas / Masaryk University

SUSTAINABLE INVESTING

PANELOVÁ DISKUZE: SUSTAINABLE INVESTING

Andrej Hano

Co-Founder & CEO
Birdwingo

Jan Hlavsa

Founder
FONDEE

Václav Gregor

CEO & Partner
Soulmates Ventures

Luis Andino-Velez

General Manager Vendeavour Food
Vendeavour

Moderátor

Pavel Peterka

Hlavní ekonom
Roklen
SMYSLUPLNOST ESG V VC & STARTUPECH, PŘÍTĚŽ NEBO VÝHODA?

Proč se zaměřujeme na ESG a udržitelnost ve VC a startupech? ESG a udržitelnost jako navigátor tržních příležitostí pro skutečné výzvy a problémy. Synergie mezi ESG a profitabilitou k dosažení dlouhodobého růstu společností. ESG jako nástroj posouzení rizika investice a potvrzení prohlašovaného pozitivního dopadu. Jak pracujeme s ESG a udržitelností ve VC a startupech? Materialita udržitelnosti ve VC a startupech – Dopady podniku na ESG oblasti v rámci operativy a infrastruktury, dopady ESG rizik na podniky, ale hlavně dopady produktu startupu na ESG oblasti (impact). ESG také jako navigátor rozvoje klíčových oblastí v počáteční fázi firmy pro zajištění udržitelnosti byznysu. Popis konkrétnějších postupů práce s udržitelností v Soulmates Ventures.

Václav Gregor

CEO & Partner
Soulmates Ventures

BEST PRACTICES AND LESSONS LEARNED

MODERN OFFICES AND ESG

Jak ESG ovlivňuje prostředí v kancelářích i výstavbu a pronájem administrativních prostor? Praktické zkušenosti se zaváděním ESG nejen v sídlech technologických lídrů. Jak postupovat a čeho se vyvarovat?

Jana Vlková

Head of Workplace Advisory and Office Agency
Colliers Czech Republic

TRENDS AND BENCHMARKS OF ESG

NAVIGATING THE FUTURE OF ESG AND CSR: INSIGHTS FROM A STRATEGIC ADVISOR TO A CSR STARTUP

-ESG a CSR a jejich význam v současném podnikatelském prostředí (future)
-Nové výzvy, trendy a příležitosti
-Jak CSR ovlivňuje pracoviště a angažovanost zaměstnanců
-Úloha technologií, inovací a platforem ESG/CSR
-Jak začlenit udržitelnost a stát se lídrem v oblasti CSR

Oliver Kloes

Strategic advisor
Wakawai
COSTA RICA - WORLD LEADER IN ECOTOURISM
OPENING SPEECH: COSTA RICA

Franz Tattenbach

Minister of Environment and Energy of the Costa Rica
Ministry of Environment, Costa Rica
REALITY KOSTARIKA – BYDLENÍ A INVESTICE V EKOLOGICKÉM RÁJI

Přeneste se s námi na poloostrov Osa – tropický ráj, místo s největší biodiverzitou na světě, které je naprosto výjimečné i ve srovnání s tím, co je obvykle považováno za exotiku. Tento kostarický klenot nás, stejně jako mnoho dalších, naprosto učaroval, vytvořili jsme tedy fungující kostaricko-český tým, který se stará o výstavbu a zajištění rezidenčního bydlení v samotném srdci kostarického poloostrova. Naše ekologické vily jsou budovány v souladu s přírodou a díky svému umístění představují nejen dokonalé místo pro spokojený a svobodný život, ale také skvělou investiční příležitost. Napojte se s námi na kostarickou přírodu a nechte se nabít její nesmírnou sílou. Zažijte Kostariku jinak! Zažijte Kostariku jako místní.

Pavel Friedrich

Partner & CTO
Reality Kostarika

Linda Pipková

Event & Brand Manažer
Reality Kostarika
“RESTORING BALANCE” – OUR RESPONSIBILITY TO THE EARTH THROUGH SUSTAINABLE ACTIONS AND PRESERVATION OF NATURE

Orpheus B

Master in the Arts of Living
WORLDWIDE
ADVANCING THE CIRCULAR ECONOMY
OPENING SPEECH: ADVANCING THE CIRCULAR ECONOMY

Zaměří se Česká republika na předcházení vzniků odpadů, zelené veřejné zakázky nebo inovace? Jakým způsobem pronikne cirkulární ekonomika do života ve městech nebo chování spotřebitelů? Ministr životního prostředí Petr Hladík představí priority České republiky v oblasti životního prostředí. Česká republika má schválený národní Strategický rámec pro cirkulární ekonomiku ČR 2040 (Cirkulární Česko 2040) a připravuje první akční plán pro období 2022 – 2027.

Petr Hladík

Minister of the Environment
Ministry of the Environment, Czech Republic

FOOD SYSTEMS FOR SUSTAINABLE FUTURE

BUDOUCNOST POTRAVIN JAKO SYMBIÓZA TECHNOLOGIÍ A PŘÍRODY

Stále rostoucí poptávka po kvalitních, zdravých a chutných potravinách, souběžně s důrazem na ochranu klimatu a přírodních zdrojů, představuje pro zemědělství klíčovou globální výzvu. Její řešení leží v intenzivních technologických a bio-technologických inovacích, skutečné digitalizace zemědělství, managementu velkých dat, včetně zavádění AI do každodenních výrobních procesů a rozsáhlé robotizaci. S cílem dosáhnout svých cílů nikoliv přírodě navzdory, ale naopak – ruku v ruce s přírodou.

Lukáš Rázl

Co-Founder
Naše Rajče
UDRŽITELNOST V POTRAVINÁCH

Co vlastně znamená udržitelnost v kontextu potravin? Čemu bychom měli věnovat pozornost? Proč je pro naši společnost toto téma tak důležité a jak ho každý z nás může podpořit? V jaké situaci jsou farmy a výrobci, kteří hospodaří udržitelně v době, kdy ekonomikou otřásá vysoká inflace? Jak se mění nákupní chování spotřebitelů? Odpovědi přinese Kamil Demuth z online farmářského trhu Scuk.cz.

Kamil Demuth

Founder & CEO
Scuk.cz
PENNY PRO VČELY

Projekt PENNY PRO VČELY má za cíl popularizovat a zvyšovat veřejné povědomí o významu péče o včely a hmyz obecně, a to zejména pro jejich nezastupitelnou roli při opylování rostlin, a tím na celosvětovou produkci potravin. Celý projekt je v PENNY řešen komplexně, tedy nejen popularizací tématu v médiích a jako součást marketingových aktivit, ale rovněž přímým zapojením společnosti do chovu včel, jeho podporou a spoluprací s dalšími subjekty, mimo jiné Ministerstvem zemědělství a Botanickou zahradou hl. m. Prahy.

Petr Baudyš

Ředitel pro kvalitu
PENNY
HOPI CHEF TECH FOOD … R/EVOLUCE VE SVĚTĚ JÍDLA A GASTRONOMIE

Kombinací kuchařského umění a špičkových technologií odstraňujeme kompromisy z plánování a přípravy jídla doma i v profesionální kuchyni. Do světa jídla a gastronomie přinášíme technologické inovace s respektem k tradičním kuchařským hodnotám a čerstvým surovinám. Uskutečňujeme sen o jídle bez kompromisů: bez ztráty čerstvosti, bez ztráty času, bez ztráty kvality, bez ztráty pohodlí, bez zbytečného plýtvání = bezztrátové jídlo. Věříme v udržitelné inovace. HOPI CHEF TECH FOOD www.cheftech.cz

Filip Sajler

CEO
HOPI CHEF TECH FOOD
CHYTREJ VÝČEP ANEB POMOC S UDRŽENÍM ČESKÉ PIVNÍ KULTURY

Hospody a restaurace se potýkají s enormním nárůstem cen za energie i vodu. Plzeňský Prazdroj ve spolupráci s experty z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT, Microsoftu a dalších technologických firem hledá pro hospody úsporná řešení za použití nejmodernějších technologií. Společně změří spotřebu energií a vody u výčepní technologie a vyvinou šetrnější výčep. Ten v budoucnu hospodám zajistí úspory energií při čepování piva až o 30 procent a pomůže jim tak v jejich podnikání.

Jakub Zaoral

Project manager
Plzeňský Prazdroj
UDRŽITELNOST V GASTRU Z PRVÍ LINIE & MOŽNOSTI A VÝZVY OBORU DO BUDOUCNA

Praktický přístup k tématu udržitelnosti v každodenním provozu restaurace.
Možnosti a výzvy pro budoucí rozvoj gastronomie jako oboru.
Třídění odpadu na pracovišti. Kolaborace a spolupráce. Zdravé finance – digitalizace.

Luboš Kastner

Partner
RCBG

CIRCULARY IN PACKAGING AND INOVATIONS IN SUSTAINABLE TRANSPORT

ALTERNATIVNÍ POHONY A ZNOVUPOUŽITELNÉ OBALY V LOGISTICE

-Udržitelnost jako výhoda či povinnost ve světě ecommerce (= požadavky zákazníků, tlak na dodavatele a měření CO2)
-Co to znamená udržitelnost pro Packetu (= strategie udržitelnosti v Packetě)
-Alternativní pohony v logistice (= vodík, elektrika, kola) – výhody, nevýhody, porovnání
-Jak šetřit díky udržitelnosti nejen přírodu, ale i peníze (udržitelnost není jen náklad, ale i investice)
-Znovupoužitelné obaly konkrétní příklady včetně finančního pohledu

Petra Císařová

Head of Clients Integration
Packeta
ZURI – NÍZKOEMISNÍ LETADLO S KOLMÝM STARTEM

Přednáška představuje technologii nízkoemisního letadla s kolmým startem. Popisuje, jak tato nová generace letadel funguje, jak snižuje emise a představuje budoucnost letectví. Také zmiňuje výzvy, kterým inženýři čelí při vývoji těchto letadel a jakým způsobem provádějí letové testy.

Michal Illich

Founder & CEO
Zuri
ÚLOHA ŽELEZNICE PRO UDRŽITELNOU BUDOUCNOST

Současná podoba dopravy, založená především na spalování uhlovodíkových paliv, je pro svojí vysokou energetickou a emisní náročnost již v nejbližších létech neudržitelná. Podobně jako ostatní obory lidské činnosti projde doprava zásadní proměnou. Jejím cílem však není pouhé snížení spotřeby energie a produkce emisí, ale zásadní zvýšení kvality dopravy osob i věcí směrem k vyšší rychlosti a komfortu. Budoucností dopravy je multimodalita, promyšlená spolupráce jednotlivých druhů dopravy. Tři základní energetické přednosti železnice (nízký valivý odpor ocelových kol na ocelových kolejnicích, nízký aerodynamický odpor dlouhých štíhlých vozidel tvořících vlak a široce zavedené liniové elektrické napájení) dávají moderní železnici významnou roli v multimodální mobilitě, a to zajišťovat silné a pravidelné přepravní proudy.

Antonín Felber

Výkonný ředitel
Zelená železnice, z.s.

CIRCULAR SOLUTIONS

JAK WEDOS VYUŽÍVÁ OLEJOVÉ CHLAZENÍ PRO SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE

Olejové chlazení je moderní technologie, která se stává stále populárnější v oblasti IT. Jejím hlavním přínosem je snižování energetické náročnosti a emisí skleníkových plynů, což jsou dvě klíčové oblasti, na které se soustředíme jako firma. Olejové chlazení využívá speciální olejové lázně, které dokáží efektivně a účinně chladit zařízení jako jsou servery a další IT komponenty.

Josef Grill

CEO
WEDOS
EFEKTIVNÍ SPRÁVA IT MAJETKU: RENOVOVANÁ TECHNIKA JAKO STRATEGICKÝ PŘÍSTUP

Znáte životní cyklus svého oblíbeného pracovního partnera? Víte, co se děje s vaším IT vybavením, když je vyřazeno? Zjistěte, jak může odpovědný přístup k IT řešením pozitivně ovlivnit vaše podnikání a pomoci chránit životní prostředí a zároveň šetřit vaše zdroje. Jak repasované IT technologie mění paradigma udržitelnosti a přinášejí podnikům významné ekologické a ekonomické výhody.

Tibor Forró

Head Of Procurement
Furbify
SUSTAINABILITY INSIDE AND OUT
OPENING SPEECH: SUSTAINABILITY INSIDE OUT & UDRŽITELNOST V DNA ČESKÝCH FIREM

Proč je udržitelnost příležitostí pro Česko v ekonomice i legislativě? Jaké překážky a motivace provází transformaci firem podle největšího B2B průzkumu Udržitelný byznys 2023? A jak s členy Změny k lepšímu propisujeme udržitelnost do DNA našich firem? Zkušenosti posledních let ukazují, že změna je jediná konstanta a chování spotřebitelů, strategie investorů a podpora policymakerů směřuje minimálně v Evropské unii k větší odolnosti, soběstačnosti a udržitelnosti. Co to znamená pro váš byznys?

Lukáš Rolf

Director
Změna k lepšímu
PRÁVNÍ ÚSKALÍ ZAVÁDĚNÍ CIRKULÁRNÍCH PRINCIPŮ DO FIRMY

Co všechno musí CEO hlídat, aby mohl klidně spát, že jeho firma provozuje udržitelný byznys? Dozvíte se , že chat GPT je z hlediska udržitelnosti problematický a také, že některá rozhodnutí mohou být sice udržitelná, ale zase diskriminační. Přijďte si pro praktické tipy z oblasti, kde se prolíná právo a udržitelnost.

Dominik Lokvenc

Právník
Legitas

EDUCATION AND INTERAL COMMUNICATION FOR SUSTAINABILITY

MEDIA A MARKETING JAKO NÁSTROJ K UDRŽITELNOSTI

Jak využít marketing a PR nejen ke zvyšování zisku, ale i CSR a SDG – aneb jak eticky využít společenský dopad pro váš byznys. Praktická přednáška od majitele marketingové agentury a investora mediální platformy.

Michael Beran

Founder & Investor
AllSeT Solution
DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE V RÁMCI FIRMY

Zamyšlení nad tím, jakým způsobem a co vše lze nejen v rámci interní komunikace ve firmě digitalizovat. Oproštění od „hromádek“ papírů za využitím e-mailingu a dalších užitečných nástrojů.

Jakub Malý

Head od Sales a spoluzakladatel agentury
PromoGEN
JAK MŮŽE AI NASTARTOVAT UDRŽITELNOU BUDOUCNOST?

Luka Budík a Ondřej Hlaváč ze společnosti BrainCzech představí na Global ESG & Sustainability Summitu 2023 klíčovou roli umělé inteligence (AI) ve vytváření udržitelné budoucnosti. Jak může AI přispět k udržitelným řešením v oblasti stavebnictví, energetiky a dopravy? Jaké jsou možnosti a výzvy AI ve snižování dopadů na životní prostředí a zlepšování kvality života? Zjistěte, jak úspěšně integrovat AI do vašich udržitelných projektů a jakým směrem se můžeme ubírat v budoucnu.

Luka Budík

Zakladatel a výkonný ředitel
BrainCzech

Ondřej Hlaváč

Founder & CEO
INHOUD
MODEROVANÝ ROZHOVOR – PROJEKT UDRŽITELNÝ E-SHOP

Markéta Chaloupková z Heureky představí projekt “Udržitelný e-shop”, který má za cíl podpořit udržitelné e-shopy prostřednictvím komunikační podpory a edukace spotřebitelů. E-shop musí na začátku vyplnit rozsáhlý dotazník, který mu mimo jiné poskytuje také cenné informace o úrovni jeho udržitelnosti a možnostech zlepšení. Následně musí projít výběrem pomocí přísných kritérií a pokud uspěje, tak obdrží od Heureky odznak “udržitelný e-shop“, který může užívat. DPD se připojil k projektu jako jeho ambasador a pomáhá projektu s udržitelnou dopravou. Udržitelné e-shopy jsou nově také oceňovány v rámci prestižní soutěže Heureka ShopRoku.

Markéta Chaloupková

Group Head of Regional Brand Sales
Heureka Group

Moderátor

Petr Václavek

Founder & CEO
FEB VENTURES
GLOBÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PRAXI – JAK ZAJISTIT ŽIVÝ PŘENOS Z AFRIKY PRO CELÝ SVĚT?

Když se největší konference v odvětví Machine Learning rozhodne, s cílem být inkluzivní, odpovědná a udržitelná, přesunout z prominentních USA do Afriky a je jen na Vás ji celou technicky zabezpečit. Jaké nástrahy a překážky můžete očekávat, pokud se v rámci podpory globálního vzdělávání rozhodnete pro streamování z Rwandy?

Vojtěch Ciml

Founder
SlidesLive
MODEROVANÝ ROZHOVOR – UNIKÁTNÍ GENERÁTORY VÝROBY VODY ZE VZDUCHU

Nenechte si ujít exkluzivní rozhovor se zakladatelem společnosti zaměřené na získávání vody ze vzduchu!
Zjistěte, jaké revoluční technologie a strategie firma Asman Water využívá k zajištění čisté vody pro všechny a zlepšení životů lidí po celém světě.

Tomáš Bako

Founder & CEO
ASMAN WATER

Moderátor

Natalie Badie

Assistant Professor
Vysoká škola ekonomická v Praze
ROZVOJ SDG & ESG EKOSYSTÉMU MEZI SR A FINSKEM, NORSKEM, UKRAJINOU, KAZACHSTÁNEM A ČÍNOU V PRAXI OD ROKU 2010

Popíšeme vývoj budování ekosystému udržitelnosti ekoinovací, který je nezbytný pro existenci nové nízkouhlíkové ekonomiky, která vznikla zdola, v podobě sdružení inovátorů v česko-slovenském prostředí a strategie mezinárodní klimatické ekonomické diplomacie, která je nezbytná pro boj s globálním oteplováním.

Filip Urban

CEO & Chairman
Asociácia pre využitie obnovit. a alternatív. zdrojov
ESG POHLEDEM ČESKÉHO ZEMĚDĚLCE A INVESTORA

Investoři po celém světě preferují ESG formy investic, a zemědělství se tak může stát jedním z hlavních sektorů, kam budou směřovat peníze. To je jeden z důvodů, proč se snaží investoři vybírat a certifikovat farmy jako ekologicky udržitelné. Roli budou hrát i sociokulturní změny, proměny životního stylu a příklon spotřebitelů ke zdravé a udržitelné stravě. České farmy jsou oblast, která není z investorského hlediska zatím přeplněná a nabízí stále velký prostor pro zefektivnění, a to nejen ve formě ESG. Zároveň zemědělství nabízí stabilní zisky, na kterých mohou kromě samotných vlastníků farem nově participovat také investoři ve fondech kvalifikovaných investorů.

Tomáš Trávníček

Ředitel pro strategii
Verdi fond farem
CLOSING SPEECH & HODNOCENÍ A FINANCOVÁNÍ EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB PŮDY A KRAJINY – PROSTOR PRO ZELENÉ INVESTICE A SNIŽOVÁNÍ RIZIK

Slovensko je první zemí v Evropě s komplexní modernizační reformou na ochranu klimatu a boj proti globálnímu oteplování prostřednictvím ekosystémového zlepšování využívání dešťové vody a zachycování CO2 se zaměřením na snižování rizika sucha a povodní. Jedná se o komplexní přístup NEXUS, který pomáhá plnit cíle udržitelného rozvoje OSN. Nový přístup představila SR prostřednictvím MZV na EXPO v DUBAJI v roce 2022 a letos NY na konferenci OSN o vodě. Problematiku si můžete prohlédnout na stránkách MZe https://www.mpsr.sk/en/index.php?navID=54&id=84. Systém certifikace uhlíkových a vodních bank řeší garantované ekosystémové služby půdy a krajiny.

Martin Kováč

Secretary of State
Ministry of Agricul. and Rural Develop., SK
KONEC SUMMITU
KŘEST KNIHY TIBET – NA KOLE Z PRAHY AŽ DO TIBETU

Dojet na kole z Prahy až do Tibetu je rozhodně výzva, ale také životní zážitek, kterému se nic nevyrovná. Honzovu cestu provázely strasti a komplikace, které by vás ani ve snu nenapadly, avšak také nepřeberné množství dechberoucích výhledů, nových barev, kulturních tradic a zvyklostí a lidských příběhů.
Cestou po stopách Marca Póla po Hedvábné stezce, a ještě dál, Honza ujel skoro 10 000 kilometrů napříč pouštěmi, nejvyššími pohořími naší planety Kunlun Šan, Ťan-Šan, Pamír a Himálaj. Do Tibetu se dostal z nejméně přístupné západní strany po nejvýše položené silnici na světě č. 219, přesahující místy nadmořskou výšku 5 500 metrů. Projel dvanácti zeměmi a oblastmi jako Česko, Slovensko, Ukrajina, Gruzie, Ázerbájdžán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Sin Tiang, Aksai Čin, Tibet a Nepál. Cestou potkával takřka výhradně místní lidi, se kterými se bavil o jejich životě a zaznamenal tak spoustu lidských osudů. Vydejte se s ním na pouť do Tibetu!

Jan Novotný

Founder & CEO
The Prague Castle Events
AFTER PARTY S DJ