Filip Urban

CEO & Chairman
Asociácia pre využitie obnovit. a alternatív. zdrojov

ROZVOJ SDG & ESG EKOSYSTEMU

 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Ing.Mgr.Ing. Filip Urban narodení 31.12.1974 v Bratislave, v Slovenskej republike, je podnikateľom, vizionárom, environmentálnym technológom, klimatickým politológom, progresívnym plynárom. V roku 2005 založil Asociáciu pre využitie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov www.avbaz.sk, kde aplikuje svoje nadobudnuté vzdelanie v oblasti politológie, priemyselného manažérstva a integrovanej bezpečnosti/ a environmentálneho bezpečnostného inžinierstva. V roku 2020 založil ekologický fond rizikového kapitálu ECO URBAN GROUP www.ecourbangroup.com na Slovensku, vo Fínsku a v Číne.
Aktívne dlhodobo pôsobí pri presadzovaní produktov, technológií a know-how „česko-slovenskej technologickej školy“ v Nórsku, Fínsku, na Ukrajine, v Kazachstane, v Ruskej federácii, Čínskej ľudovej republike a v Brazílii.
Bol iniciátorom spolupráce medzi Parazitologickým ústavom SAV a čínskou univerzitou Northam University v Shijiazhuangu. / 2016/
Bol členom veľkého počtu podnikateľských misii Slovenskej republiky na proexportných výstavách a EXPO v Kazachstane a v Číne.
Je absolventom 2017/2018 špeciálneho vzdelávacieho programu politickej akadémie www.politickaakademia.sk
Súčasnosti je aj externým poradcom štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR p Martina Kovača