WORKSHOP: POSTAV ZMĚNU ANEB POSUŇ SVOU ORGANIZACI DO NOVÉ DOBY

Menší změna či větší transformace podnikání mají jedno společné – někdo musí říct kam jdeme a jakými kroky se tam dostaneme. Udržitelnost ve firmách málokdy ztroskotá na vizi ale často na exekuci. Pomocí kostiček LEGO, hraní a vzájemného sdílení srovnáme myšlenky i kroky k větší udržitelnosti.

Luboš Malý

Chief Ecosystem Officer
Red Button EDU
UHLÍKOVÉ KREDITY CARBONEG

Projekt Carboneg zajišťuje ukládání uhlíku do půdy podporou přechodu zemědělců na regenerativní hospodaření. Na základě naměřeného přírůstku uhlíku v půdě vydáváme uhlíkové kredity firmám, které se snaží dosáhnout uhlíkové neutrality, ale z technologických důvodů nejsou schopni se dostat na nulové emise v celém scopu 1-3.

Václav Kurel

CEO
Carboneg
JAK SDÍLENÍ A PŮJČOVÁNÍ HRAČEK POMÁHÁ PLANETĚ?

Víte, kolik hraček dostane malé dítě během roku? A kolik z nich se po čase jen válí ve skříních a na půdách, případně se vyhazuje? V prezentaci se s Vámi podělím o mé zkušenosti (sám jsem otcem 3 malých dětí) a jak se toto téma snažíme řešit v našem projektu Toys and Stories – první online půjčovna rozvojových hraček v ČR.

Daniel Musil

Co-owner
Toys and Stories
JAK VYTVOŘIT SVĚT BEZ ODPADU V POTRAVINÁŘSTVÍ

Naší vizí je svět, ve kterém se podniká s úctou k přírodním zdrojům, lidem a zároveň ekonomicky úspěšně. K takovému světu patří minimalizace odpadu. Pracujeme efektivně, nevytváříme zbytečný materiál, který po krátké době vyhodíme a hledáme cesty, jak dále zpracovávat různé suroviny. I proto rozvíjíme projekty s cílem minimalizace odpadu – bezobalový prodej a cirkulární pečení. Našimi projekty se nám přímo podařilo předejít tomu, aby se z více než tuny kvalitního jídla stal odpad. Rozvíjíme i moderní bezobalový prodej, kterým chceme ročně ušetřit kilogramy plastu a papíru, které používáme jako obalový materiál.

Jan Zeman

Jednatel
Biopekárna Zemanka s.r.o.
SNIŽOVÁNÍ UHLÍKOVÉ STOPY POMOCÍ DIGITÁLNÍCH DVOJČAT

Vytváření digitálních dvojčat a jejich používání online a prostřednictvím technologií AR a VR v nadcházejících letech výrazně pomůže snížit uhlíkovou stopu. Podívejme se napříč všemi odvětvími na e-commerce, vzdělávání, umění, školení zaměstnanců a virtualizaci obecně: snížení míry návratnosti, eliminace cestování, pokud je to možné, výrazné snížení potřeby zasílání předmětů. To jsou témata, která přicházejí s 3D digitálními objekty – digitálními dvojčaty.

EKONOMICKÉ A MAKROEKONOMICKÉ SOUVISLOSTI ESG

Během 15min přednášky chci ukázat mnohé ekonomické a makroekonomické souvislosti ESG jako cenu peletek, smrkového dřeva vc kůrovcového, ceny námořní přepravy, solárních panelů, lithia, emisní povolenky, očekávanou cenu elektřiny v létě a poledne, dopad odklonu Německa od jádra, přenosového sítě elektřiny v Evropě. Prostě realisticky a pozitivně ukázat cestu k dekarbonizaci Evropy a vyspělého světa.

Radim Dohnal

Zakladatel
Capitalinked
KOMPOSTOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ VE FIRMĚ? JDE TO

40 % toho, co házíme do „směsi“, jsou organické zbytky. Končí na skládkách, kde svým rozkladem uvolňují do atmosféry
skleníkové plyny nebo ve spalovách. Přitom z nich snadno můžeme vytvořit zdroj živin, tolik potřebný pro unavenou půdu.
Stačí je oddělit. Třídit a kompostovat můžeme všichni, dokonce i ve firmách, institucích nebo v gastroprovozech, což od
ledna roku 2021 vyžaduje i Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech. Proč to má smysl? A jak velký dopad můžete pouhým tříděním bioodpadu s kolegy vytvořit?

Denisa Lešková

Sustainability Project & Communication Lead
Kokoza